Lees voor

Over De Haven 

De Haven is een christelijk zorg- en wooncentrum in Bunschoten waar aan ouderen liefdevolle zorg wordt geboden. In het verpleeghuis worden meer dan 200 cliënten verzorgd en behandeld, veelal in kleinschalige woongroepen.

Onze Wijkverpleging levert zorg aan huis in de hele gemeente Bunschoten. Ook beschikt De Haven over een eigen Behandelpraktijk waar ouderen uit het dorp terecht kunnen voor onderzoek, advies en behandeling. Brasserie De Haven, grenzend aan de Beleeftuin, is een in het verpleeghuis gevestigde ontmoetingsplek voor cliënten en dorpsgenoten. 

Welzijn en ondersteuning De Haven maakt het aanbod compleet en biedt aan thuiswonende cliënten huishoudelijke ondersteuning en via Dagcentrum ‘In de Luwte’ dagbesteding (eventueel met behandeling) in groepsverband.

Missie en visie

Missie: Wij zorgen vanuit ons hart voor het welbevinden van ouderen in Bunschoten. 

Visie: Ieder mens verdient menslievende zorg. Daarom bieden wij vanuit onze christelijke waarden met respect en naastenliefde ouderen in Bunschoten passende zorg, behandeling, welzijn en een beschermende woon- en leefomgeving. Dit doen we bij hen thuis of in het verpleeghuis. Het welbevinden van iedereen die zorg nodig heeft staat bij ons op de eerste plaats. Samen met professionals, mantelzorgers en de lokale gemeenschap gaan we voor kwaliteit van leven en dragen we bij aan de ontwikkeling van goede zorg. 

Christelijke identiteit
We zien het als onze Bijbelse opdracht om elkaar lief te hebben en met een dienende houding klaar te staan voor de ander. Daarom is iedereen die zorg nodig heeft welkom bij De Haven. Onze christelijke waarden zijn merkbaar aanwezig in de organisatie en spelen in onze keuzes een rol. 

Menslievende zorg
Zorg waarin oprechte aandacht is voor de zorgvrager zien wij als menslievende zorg. Onze zorg is liefdevol, belangeloos en gericht op comfort en welbevinden, ook als het levenseinde nadert. Door te luisteren naar de wensen en behoeften van degene die zorg nodig heeft, zorgen we voor een persoonlijk aanbod van zorg, behandeling en welzijn. Dit doen we in de eigen vertrouwde omgeving, totdat de overgang naar een meer geschikte en beschermende woonomgeving gewenst is. Mantelzorgers en familie betrekken we bij de zorgverlening. Als basis is een gelijkwaardige relatie tussen zorgvrager en zorgverlener nodig. Alleen binnen een goed functionerende zorgrelatie, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen, wordt optimale zorg geboden.

Betrokken medewerkers
Onze medewerkers werken vanuit hun professionaliteit en expertise mee aan het bieden van de juiste zorg en de ontwikkeling van de organisatie. Binnen de organisatie staan Bijbelse waarden als verantwoordelijkheidsbesef, dienstbaarheid, naastenliefde en bewogenheid centraal. In ons werk horen we prachtige levensverhalen en bemoedigen we mensen vanuit onze christelijke waarden. Dat doen we met veel liefde, een positieve houding en in een open en prettige werksfeer. Onze medewerkers zijn dan ook gericht op het onderhouden van een goede relatie met de zorgvragers en collega’s. We vragen van nieuwe medewerkers dat ze zich thuis voelen bij onze christelijke identiteit en daar mede vorm aan geven.

Samenvatting
Al bovenstaande vatten we kort en kernachtig samen in de zin: Zorg vanuit het hart. 

Strategisch beleid 

De samenleving verandert, mensen worden steeds ouder en wonen langer thuis. Het aantal ouderen met een zorgvraag neemt toe. Meer mensen in Bunschoten hebben straks zorg nodig van De Haven. Op welke manier blijven we zorgen vanuit het hart?

Menslievende zorg
Ieder mens verdient menslievende zorg. We zoeken voortdurend naar de meest optimale manier om het welbevinden van de ouderen te vergroten. Bij alle ontwikkelingen staat menslievende zorg, zorg vanuit het hart, centraal. Samen met onze professionals, mantelzorgers en andere zorgaanbieders in de regio gaan we de uitdaging aan om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken.

Samenwerken in de keten
Veel ouderen hebben te maken met meer dan zorgaanbieder. Samenwerken met lokale en regionale partners is daarom belangrijk. De Haven neemt deel aan verschillende netwerken, we bundelen krachten en delen kennis. Alles voor de beste zorg.

Preventie en voorlichting
Ouderen wonen langer thuis. Het is belangrijk dat zij zich veilig voelen. Daarom geven we voorlichting aan dorpsgenoten: Hoe ga je om met mensen met dementie? Hoe blijf je zelf zo lang mogelijk zelfredzaam? Welke aanpassingen in omgeving of leefstijl zijn er nodig?
 
Toekomstbestendige medewerkers
Dankzij toegeruste en toegewijde medewerkers bieden we warme menslievende zorg. Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons, daarom zorgen we goed voor hen. Er is support, begeleiding en ruimte voor ontwikkeling. We streven naar vaste contracten en een acceptabele werkdruk.

Huisvesting
Verpleeghuiszorg wordt schaarser. Het is belangrijk dat de meest kwetsbaren hier terecht kunnen. We zetten stappen om verpleeghuiszorg bij ouderen thuis te geven, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook zoeken we naar tussenvormen van zorg (zoals kangoeroewoningen, gemeenschappelijk wonen en woon-zorgcomplexen).

Wilt u meer weten over de strategie en koers van De Haven de komende jaren? Lees onze brochure 'Onze waarden & toekomstvisie 2022-2026'of ga met ons in gesprek. Neem in dat geval contact op via communicatie@dehaven.nu

Het jaarverslag van 2022, met daarin ook de verslaglegging van de kwaliteit, vindt u hier.

 

 

Bestuur & Management 

De Haven is een organisatie met een heldere managementstructuur en kent korte lijnen. Het dagelijks bestuur ligt in handen van bestuurder John Post, die tevens voorzitter is van het managementteam. 

Het managementteam bestaat uit: 

John Post 
Bestuurder

Marieke Idema-Stulp
Manager behandeldienst, specialist ouderengeneeskunde

Ada Huijgen-Beukers 
Manager intramurale zorg 

Heleen Dixon-van de Hoogen 
Manager extramurale zorg 

Martin Noordegraaf
Manager facilitaire dienst

Esther van Oort-Kruijsbergen
Bestuurssecretaris

Ben Post
Manager financiën en kwaliteit 

Wilt u meer meer weten over de organisatiestructuur? Download hier het organigram. 
 

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu

 

 

 

 


Zorg- en Wooncentrum
Op de ree 161
3752 GM Bunschoten
033 - 247 67 00
info@dehaven.nu