Over De Haven 

De Haven is een christelijk zorg- en wooncentrum in Bunschoten waar aan ouderen liefdevolle zorg wordt geboden. In het verpleeghuis worden meer dan 200 cliënten verzorgd en behandeld, veelal in kleinschalige woongroepen.

Onze Wijkverpleging levert zorg aan huis in de hele gemeente Bunschoten. Ook beschikt De Haven over een eigen Behandelpraktijk waar ouderen uit het dorp terecht kunnen voor onderzoek, advies en behandeling. Brasserie De Haven is, grenzend aan de Beleeftuin,  een in het verpleeghuis gevestigde ontmoetingsplek voor cliënten en dorpsgenoten. 

Welzijn en ondersteuning De Haven maakt het aanbod compleet en biedt aan thuiswonende cliënten huishoudelijke ondersteuning en via dagcentrum ‘In de Luwte’ dagbesteding (eventueel met behandeling) in groepsverband.

Missie & Visie

Missie: Zorg- en Wooncentrum De Haven biedt vanuit de protestants-christelijke levensbeschouwing en passend bij de zorgvraag van de cliënt, ouderen uit Bunschoten en omgeving zorg, welzijn en aanvullende diensten in onderlinge samenhang en -indien nodig- een beschermde woon- en leefomgeving. 

Identiteit: We zien het als Bijbelse opdracht om elkaar lief te hebben. Bij De Haven staat de cliënt centraal en wordt liefdevol gezorgd. 

In ons werk horen we prachtige levensverhalen en bemoedigen we mensen vanuit onze christelijke identiteit. Dat doen we met veel liefde, een positieve houding en in een open en gezellige werksfeer. We vragen van nieuwe medewerkers dat ze zich thuis voelen bij onze christelijke identiteit. 

In onze visie op het levenseinde van de mens nemen respect en liefde voor de mens een belangrijke plaats in. Ieder mens is uniek. Waardigheid in leven en sterven mag niemand afgenomen worden. 

De zorg in de laatste levensfase bestaat uit liefdevolle begeleiding. Onze visie op palliatief-terminale zorg vindt u in de brochure 'Identiteit en zorgvisie.'

 

Strategisch beleid 

De maatschappij is voortdurend in ontwikkeling, De Haven beweegt daarin mee. We blijven dan ook plannen maken voor de toekomst zodat we goede zorg voor onze cliënten kunnen blijven waarborgen. De Haven werkt vanuit de volgende kernwaarden: 

-Professioneel – Gastvrij – Verbindend – Ondernemend-


We werken momenteel aan de uitvoering van de strategische plannen van 2019-2020. Die kunt hier downloaden. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van nieuwe plannen voor de komende jaren. 

 

Bestuur & Management 

De Haven is een organisatie met een heldere managementstructuur en kent korte lijnen. Het dagelijks bestuur ligt in handen van bestuurder Paul Sneep, die tevens voorzitter is van het managementteam. 

Het managementteam bestaat uit: 

Paul Sneep 
Bestuurder

Marieke Idema-Stulp
Manager behandeldienst, specialist ouderengeneeskunde

Ada Huijgen-Beukers 
Manager intramurale zorg 

Heleen Dixon-van de Hoogen 
Manager extramurale zorg 

Martin Noordegraaf
Manager facilitaire dienst

Ben Post
Manager financiën en kwaliteit 

Wilt u meer meer weten over de organisatiestructuur? Download hier het organigram. 
 

Kwaliteit


Kwaliteitskader
In 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door Zorginstituut Nederland. In het kader staat beschreven wat de cliënt en naaste mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Tevens geeft het kwaliteitskader zorgorganisaties opdrachten om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren en het ‘leren vermogen’ te versterken. Het kwaliteitskader is belangrijk, ook voor De Haven. 

Goede professionele zorg bieden aan ouderen in Bunschoten is in het kort de missie van De Haven. Een belangrijk onderdeel hiervan is kwaliteit. Daarom blijven we zoeken naar verbeteringen in ons zorgaanbod. In ons kwaliteitsverslag kunt u daar meer over lezen. 

 

De Haven is ook ISO gecertificeerd. 

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu

 

 

 

 


Zorg- en Wooncentrum
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten
T 033 - 247 67 00
E info@dehaven.nu