Lees voor

Medezeggenschap 

Binnen de organisatie hechten we veel waarde aan inspraak en medezeggenschap, zowel voor onze medewerkers als voor onze cliënten. Op deze pagina kunt u meer lezen over de ondernemingsraad en de cliëntenraad. 

 

Ondernemingsraad

Bij De Haven is de medezeggenschap van medewerkers volgens de wettelijke regels georganiseerd in de Ondernemingsraad (OR). De OR-leden worden gekozen door de medewerkers en zij vertegenwoordigen hun collega's met de bevoegdheden uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR stelt de belangen van de werknemers voorop zonder de belangen van de organisatie uit het oog te verliezen. Ze voert structureel overleg met de bestuurder, het managementteam en de medewerkers over het algemene en financiële beleid en arbeidsomstandigheden. 

Belangrijke aandachtsgebieden voor de OR zijn in het recente verleden geweest:

 • Medewerkersraadplegingen;
 • Selectie en evaluatie van de arbodienst;
 • Protocollen inzake scholing, vakantie, ziekte en verzuim;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Bedrijfsnoodplan;
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Om de leden van de OR  in staat te stellen hun werk ten behoeve van de medewerkers goed te laten doen, wordt ruim aandacht geschonken aan scholing en (professionele) begeleiding.

Cliëntenraad 

In De Haven behartigt de cliëntenraad de belangen van de cliënten. De cliëntenraad is als volgt samengesteld: vijf cliëntvertegenwoordigers namens de bewoners van De Haven en twee cliëntvertegenwoordigers van wijkcliënten van De Haven. Een onafhankelijk cliëntenraadondersteuner geeft advies en begeleiding aan de cliëntenraad. De raad vergadert periodiek in aanwezigheid van de bestuurder. Soms schuiven leden van het managementteam aan of staffunctionarissen. De vergaderingen vinden plaats onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. 

De raad houdt zich actief bezig met zaken rondom; 

 • Kwaliteit van zorg en welzijn;
 • Eten en drinken;
 • Bejegening van bewoners; 
 • Activiteiten binnen en buiten De Haven 
 • Vieringen en festiviteiten; 
 • Weekopeningen en- sluitingen. 

U kunt de cliëntenraad bereiken via clientenraad@dehaven.nu  of via het postbusje in de hal van De Haven. 

Wilt u meer weten over het werk van cliëntenraden? Bekijk dan de website van de Landelijke organisatie Cliëntraden.

www.loc.nl

 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

033 247 67 00

Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten

info@dehaven.nu

 

 

 

 


Zorg- en Wooncentrum
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten
033 - 247 67 00
info@dehaven.nu