Lees voor
  
Vrienden van De Haven maken meer mogelijk!

 

Palliatief-terminale zorgafdeling 

In De Haven wordt op afdeling Het Spui terminale zorg gegeven. Hier verblijven cliënten die een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden. Dankzij de bijdrage van verschillende sponsoren kan deze afdeling bestaan. De Vrienden ziet erop toe dat de giften voor deze afdeling goed worden besteed. 

Veruit de meeste zorg op Het Spui wordt gefinancierd door een aantal door De Haven gecontracteerde zorgverzekeraars. In een aantal gevallen heeft een cliënt al een indicatie voor de Wet langdurige zorg, waardoor de financiering vanuit deze wet wordt geregeld. Niet alle onderdelen van de comfortzorg op de afdeling worden bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. Omdat Vrienden van De Haven ervan overtuigd is dat deze palliatief-terminale zorgafdeling een meerwaarde is voor inwoners van Bunschoten, werft de stichting sponsorgelden. 

 

 

"Cliënten en familie zijn erg tevreden over de zorg die wordt geleverd. Zij ervaren warme zorg en gastvrijheid. De kamers van de cliënten en de familiekamer zijn dankzij onze sponsoren gezellig en comfortabel ingericht." 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                        Nelie Dijkhuizen-teamleider Het Spui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg- en Wooncentrum De Haven
Op de Ree 161
3752 GM Bunschoten 
T 033-2476700
info@dehaven.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handige informatie

 

Privacy & disclaimer
 

 

 

Organisatie 

 

Over De Haven